Grunty pod farmy PV

Doskonała inwestycja na długie lata w
rozwojową technologię przyszłości

Dzierżawiąc grunty pod farmy fotowoltaiczne zapewniasz doskonały zwrot inwestycyjny przez długie lata zarówno sobie, a nawet i przyszłym pokoleniom. Dzierżawa terenu zapewnia regularny dochód, niezależny od bieżącej sytuacji rynkowej, w odróżnieniu od tradycyjnych form zarobkowania na rolnictwie.
Grunty pod farmy PV

Sprawdź korzyści

Zobacz co może Ci dać instalacja paneli fotowoltaicznych, zarówno krótko jak i długoterminowo.

25000

maksymalny dochód roczny z hektara
rocznych podatków od gruntu i nieruchomości

100

%

czystego zysku z dzierżawy Twojej ziemi dla Ciebie

Co zyskujesz?

Poznaj wszystkie korzyści
dzierżawy farm PV

Nieustanny dochód pasywny

Umowa z firmą inwestującą jest zawierana na wiele lat, zazwyczaj na minimum 29 lat. Co kluczowe, profit z dzierżawy jest możliwy do przekazania w spadku, co umożliwia zabezpieczenie finansowe przyszłych pokoleń.

Zero kosztów ze strony właściciela

Po zawarciu umowy z inwestorem, właściciel gruntu nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z działaniem instalacji fotowoltaicznej. Jest to doskonały sposób na kapitalizację posiadanych gruntów bez konieczności inwestowania własnych środków finansowych.

Minimalizacja formalności

Po finalizacji umowy, wszystkie zadania związane z projektem przejmuje inwestor, włączając w to uzyskanie wymaganych pozwoleń, opracowanie projektu oraz późniejszą budowę i utrzymanie farmy słonecznej.

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej na temat
dzierżawy gruntu pod farmę PV

Jaka jest wysokość opłaty dzierżawnej?

strzałka w dół
Opłata za dzierżawę terenu zależy od jego położenia, zwłaszcza od odległości od linii średniego napięcia i głównego punktu zasilania. Właściciele gruntów otrzymują rocznie od 12 000 do 17 000 zł za każdy hektar wydzierżawionej ziemi. Płatność jest dokonywana z góry na początku każdego roku od rozpoczęcia budowy farmy.

Czy istnieje ryzyko utraty własności gruntu przez zasiedzenie?

strzałka w dół
Absolutnie nie. Na mocy przepisów prawnych dzierżawca nie może nabyć prawa własności gruntów przez zasiedzenie, stąd umowa dzierżawy chroni prawo własności właściciela.

Co dzieje się po zakończeniu umowy dzierżawy?

strzałka w dół
Po upływie umowy firma Invelo Energy zobowiązuje się do demontażu instalacji fotowoltaicznej i przywrócenia terenu do stanu wyjściowego. Zostawienie instalacji byłoby dla nas stratą, dlatego zadbamy o wszystko, nie obciążając właściciela gruntu.

Jak długo trwa umowa dzierżawy?

strzałka w dół

Umowa dzierżawy jest podpisywana na okres 29 lat i 11 miesięcy, co jest uznawane za optymalny czas na realizację i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

Jakie są obowiązki podatkowe właściciela gruntu?

strzałka w dół
Właściciel terenu jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od czynszu dzierżawnego w formie zryczałtowanej, obecnie wynoszącej 8,5%. Inwestor pokrywa koszty związane z przekształceniem gruntu oraz corocznie rekompensuje naliczony podatek od nieruchomości.

Czy dzierżawa obejmuje całą powierzchnię mojej działki?

strzałka w dół
Naszym celem jest wykorzystanie całej powierzchni terenu rolnego, co zwiększa efektywność farmy słonecznej i jednocześnie maksymalizuje dochody dzierżawcy. Ostateczny rozmiar dzierżawy jest ustalany na podstawie warunków przyłączeniowych od dostawcy energii. Jeśli nie zajmiemy całego terenu, resztę można nadal wykorzystywać rolniczo.

Jesteś zainteresowany dzierżawą gruntu pod farmę PV?

Uzyskaj ofertę